วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

แนวทางในการแจ้งปัญหาขัดข้องในการรับบริการ

สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง

"บริการดุจญาติ  พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว"


     กรณีมีปัญหาข้อขัดข้องในการขอรับบริการหรือติดต่อราชการ   ท่านสามารถแจ้งปัญหาข้อขัดข้อง  ร้องเรียน  แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.เมืองพัทลุง      สามารถแจ้งได้โดยตรงกับ พ.ต.อ.ตรีวิทย์   ศรีประภา    ผกก.สภ.เมืองพัทลุง   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘-๙๙๗๕-๓๕๙๗