วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประชุมความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองพัทลุง


พ.ต.อ.ชวลัต  เปล่งเสียง  ผกก.สภ.เมืองพัทลุง เป็นประธานประธาน
ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อำเภอเมืองพัทลุง


พ.ต.อ.ชวลัต  เปล่งเสียง ผกก.สภ.เมืองพัทลุง