วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การควบคุมและจัดการจราจร

       งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง  มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์โดยการอบรมวินัยจราจรให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เข้าใจข้อกฎหมาย อันตรายจากอุบัติเหตุการจราจร พร้อม สร้างเครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนน   และบริการจราจรตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔๓- มกราคม ๒๕๕๔  และเริ่มประชาสัมพันธ์ กวดขันวินัย จัดระเบียบการจราจร บังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  เป็นต้นมา  และในเดือนเมษายน ๒๕๕๔  ได้ดำเนินการกวดขันจับกุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%  ตามมติ ครม.