วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การพํฒนาบุคลากรข้าราชการตำรวจ

สภ.เมืองพัทลุง  โดย พ.ต.อ.ตรีวิทย์  ศรีประภา ผกก.สภ.เมืองพัทลุง
 กำหนดแผนการฝึกประจำสัปดาห์ข้าราชการตำรวจ
ทุกวันพุธ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา โดยฝึกการรายงานตัว ระเบียบ วินัยตำรวจ ความพร้อมเพรียง
การฝึกยุทธวิธีตำรวจอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจถวายความปลอดภัย