วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ขอบคุณร่วมบริจาคเงินสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


            ระหว่าง ๔  –  ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๔   ภ.จว.พัทลุง ร่วมกับ สภ.เมืองพัทลุง   ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงิน สิ่งของ   เครื่องใช้อุปโภค บริโภค ณ บริเวณหน้า สภ.เมืองพัทลุงซึ่งมีข้าราชการตำรวจ ครอบครัว ประชาชนมาร่วมบริจาคจำนวนมาก สภ.เมืองพัทลุง ได้นำส่งของรับบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วตั้งแต่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
              พ.ต.อ.ตรีวิทย์    ศรีประภา ผกก.สภ.เมืองพัทลุง    ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านมา  ณ โอกาสนี้

โครงการจัดสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน


              ตั้งแต่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา 
           พ.ต.อ.ตรีวิทย์    ศรีประภา ผกก.สภ.เมืองพัทลุง ได้ดำเนินตามนโยบาย  พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา   ผบช.ภ.๙ มีนโยบายให้หัวหน้าหน่วยสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  ให้กับข้าราชการตำรวจ ได้แก่ ไฟฉาย เสื้อสะท้อนแสง เสื้อยึดคอกลมและคอวีสีขาว ฯลฯ

 เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบช.ภ.๙ และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ที่ สภ.เมืองพัทลุง ภ.จว.พัทลุง  โดยมี พ.ต.อ.ตรีวิทย์  ศรีประภา ผกก.สภ.เมืองพัทลุง และข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับ