วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ข้อมูล Polis

พ.ต.อ.ตรีวิทย์  ศรีประภา ผกก.สภ.เมืองพัทลุง 
เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
สนับสนุนการบันทึกข้อมูลระบบ Polis ระหว่าง 21 กันยายน - 1 ตุลาคม 2553

พ.ต.อ.ตรีวิทย์  ศรีประภา ผกก.สภ.เมืองพัทลุง 
เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
สนับสนุนการบันทึกข้อมูลระบบ Polis ระหว่าง 21 กันยายน - 1 ตุลาคม 2553

จ.ส.ต.สุรพันธ์ กรดสำราญ  ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 
ควบคุม กำกับดูแลการบันทึกข้อมูล

พ.ต.อ.ตรีวิทย์  ศรีประภา ผกก.สภ.เมืองพัทลุง 
 เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
สนับสนุนการบันทึกข้อมูลระบบ Polis ระหว่าง 21 กันยายน - 1 ตุลาคม 2553

บริจาคโลหิต

คณะแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.พัทลุง และ สภ.เมืองพัทลุง 
ร่วมกิจกรรมของเหล่ากาชาด กิจกรรมบริจาคโลหิตของข้าราชการตำรวจ
ณ ห้องประชุม ภ.จว.พัทลุง

ข้าราชการตำรวจ รอบริจาคโลหิต
ณ ห้องประชุม ภ.จว.พัทลุง
ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม ภ.จว.พัทลุง