วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ข้อมูล Polis

พ.ต.อ.ตรีวิทย์  ศรีประภา ผกก.สภ.เมืองพัทลุง 
เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
สนับสนุนการบันทึกข้อมูลระบบ Polis ระหว่าง 21 กันยายน - 1 ตุลาคม 2553

พ.ต.อ.ตรีวิทย์  ศรีประภา ผกก.สภ.เมืองพัทลุง 
เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
สนับสนุนการบันทึกข้อมูลระบบ Polis ระหว่าง 21 กันยายน - 1 ตุลาคม 2553

จ.ส.ต.สุรพันธ์ กรดสำราญ  ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 
ควบคุม กำกับดูแลการบันทึกข้อมูล

พ.ต.อ.ตรีวิทย์  ศรีประภา ผกก.สภ.เมืองพัทลุง 
 เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
สนับสนุนการบันทึกข้อมูลระบบ Polis ระหว่าง 21 กันยายน - 1 ตุลาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น