วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ขับขี่ปลอดภัยหมวกนิรภัย 100% สภ.เมืองพัทลุง

          เมื่อ ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นายพิสิษฐ   บุญช่วง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานปล่อยแถวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามโครงการรณรงค์
ส่งเสริมการบังคับใช้หมวกนิรภัย ๑๐๐ %   ณ  บริเวณลานฝึตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง โดยมี
พล.ต.ต.วีระสิทธิ์  เพ็ชรคล้าย ผบก.ภ.จว.พัทลุง, พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ทับเคลียว 
รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง, พ.ต.อ.ตรีวิทย์  ศรีประภา  ผกก.สภ.เมืองพัทลุง 
ข้าราชการตำรวจร่วมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ
                

                             พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ทับเคลียว  รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง 
                                  กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ฯ


นายพิสิษฐ บุญช่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
ร่วมขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยฯ


พล.ต.ต.วีระสิทธิ์  เพ็ชรคล้าย  ผบก.ภ.จว.พัทลุง, พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ทับเคลียว
รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง, พ.ต.อ.ตรีวิทย์ ศรีประภา ผกก.สภ.เมืองพัทลุง 
ถ่ายภาพร่วมกับ อปพร.จากเทศบาล, อบต.ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
                                นายประจวบ  หนูเลี่ยง  ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง  ,
              พ.ต.อ.ตรีวิทย์  ศรีประภา ผกก.สภ.เมืองพัทลุง ตรวจความพร้อมของรถจักรยานยนต์
                                        หมวกนิรภัยก่อนที่จะเคลื่อนขบวนรณรงค์นายนิพล สกลวารี  นายอำเภอเมืองพัทลุง , พ.ต.อ.ชวลิตร ปานทอง รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง,
พ.ต.อ.ตรีวิทย์ ศรีประภา ผกก.สภ.เมืองพัทลุง  ผอ.โรงพยาบาลพัทลุง, อปพร.,
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง , นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง,
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ , ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง  ร่วมขับขี่รถจักรยานยนต์
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%

 

ร.ต.ท.หญิงสิรตา  เประนาม  รอง สว.ธร.สภ.เมืองพัทลุง  พิธีกร ร่วมพิธีกรฯ
ในการเปิดตัวโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้หมวกนิรภัย ๑๐๐ %

                                       
                              ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง  จำนวน ๑๐๐ นาย ร่วมรณรงค์
                          ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจให้บริการ

                                                
                                            ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในพื้นที่ ร่วมรณรงค์
                                            ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%                           นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมขับขี่รถจักรยานยนต์ ร่วมรณรงค์
                                                 ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%