วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554

ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100%

                เมื่อวันที่ 4  มกราคม  นายศุภชัย  ใจสมุทร     รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ปี 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%   เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน  ตามที่นายชวรัตน์  ชาญวีรกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอมา โดยให้หน่วยงานราชการ องค์กรมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีมาตรการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย                                                                                                                                                                                                                                 
                1.ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง กำหนดให้บริเวณสถานที่ราชการเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
                2.ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามมติ ครม.วันที่ 28 เมษายน 2546   ที่กำหนดมาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย  นโยบายความปลอดภัยทางถนนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ  โดยให้ทุกหน่วยงานแจ้งกำชับให้    ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย การขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางวินัย
                3.เพื่อลดความสูญเสียในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
               ในส่วนของ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง  ได้เริ่มรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมนิรภัยตั้งแต่  21 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2554  โดยจะดำเนินการมาตรการประชาสัมพันธ์ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย     และจะดำเนินบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดใน 1  เมษายน  2554  เป็นต้นไป  และ ระหว่าง 11 - 17  เมษายน 2554  เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในส่วนของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง  ได้มีการจัดกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยตามสถานที่ต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว และจัดกำลังอำนวยความสะดวกด้านการจราจร  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่  ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนท้าย  เมาไม่ขับ  คาดเข็มขัดนิรภัยกรณีท่านขับรถยนต์ ฯลฯ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และเพื่อคนที่คุณรัก...ทำบุญ เที่ยว สาดน้ำกันให้สนุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมีความสุข สดชื่น สมหวังตลอดไป ปีใหม่ไทยเมษายน 2554

โครงการชวนน้องเรียนรู้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

      สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง  ร่วมกับศาลจังหวัดพัทลุง  บรรยายความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง  ตามโครงการชวนน้องเรียนรู้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ระหว่าง 25 - 28 มกราคม  2554 , 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2554    โดยมี พ.ต.อ.ตรีวิทย์  ศรีประภา  ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง , พ.ต.ท.ประสิทธิ์   ปานดำ  พนักงานสอบสวน (สบ 3) สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง , พ.ต.ท.อดุลย์เกียรติ  เสริมสกุลเกียรติ  พนักงานสอบสวน (สบ 2) สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง, ดาบตำรวจณัฐวัตร  ไชยวรรณ  เจ้าหน้าที่งานสอบสวน , ร.ต.ท.หญิงสิรตา  เประนาม  รองสารวัตรธุรการ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้   พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละสายงานร่วมดำเนินโครงการ  น้องๆ ที่มาศึกษาดูงานต่างก็รู้สึกแปลกใหม่กับการมาเยือน และได้รับความรู้จากการทัศนศึกษา   สถานีตำรวจ  ซึ่งเป็นหน่วยงานเริ่มต้นในกระบวนการยุติธรรม  ก่อนที่ส่งต่อไปยัง  อัยการ ศาล และ ราชฑัณ   ทางสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง  โดยการนำของ พ.ต.อ.ตรีวิทย์  ศรีประภา ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทุกคนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้กับน้องๆ  ซึ่งเป็นเยาวชน คนรุ่นใหม่ของชาติ มาดูภาพกิจกรรมกันดีกว่าค่ะว่าใครเป็นใครกันบ้าง