วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การพัฒนาสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง

   สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง  ขอขอบคุณส่วนราชการ ภาคเอกชน  ประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุงเป็นอย่างดี  ขณะนี้ได้ดำเนินการพัฒนาด้านบุคลากร ด้านสถานีที่และสภาพแวดล้อม การให้บริการอย่างต่อเนื่อง เหตุด่วน เหตุร้าย โทร.๑๙๑ ศูนย์สื่อสาร ภ.จว.พัทลุง สภ.เมืองพัทลุง โทร.๐-๗๔๖๒-๗๑๘๘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น