วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี

        ถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าตนเองมีสุขภาพดี แต่สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ทุกคนห้ามละเลย คือการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองว่ายังคงมีสุขภาพดี และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย
นี่คือประโยชน์ที่คุณและแพทย์จะได้รับเมื่อมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
  • การตรวจสุขภาพเป็นประจำจะทำให้สามารถตรวจหาอาการของโรคต่างๆ ได้เป็นประจำ ส่งผลให้ตรวจพบโรคต่างๆ ได้ตั้งแต่ระยะแรกของโรคและเพิ่มโอกาสในการรักษาให้สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้มากขึ้น
  • การตรวจสุขภาพเป็นประจำจะช่วยให้สามารถกำหนดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้สามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
  • การตรวจสุขภาพจะทำให้แพทย์มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและแนะนำแนวทางการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตเพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น
  • การตรวจสุขภาพจะทำให้คุณได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเมื่อมีความจำเป็น
  • การตรวจสุขภาพเป็นประจำจะช่วยทำให้แพทย์ทราบถึงประวัติด้านสุขภาพอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีที่เจ็บป่วยอย่างรุนแรง
เมื่อรู้ถึงข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็ควรเริ่มตรวจสุขภาพประจำปีได้แล้วตั้งแต่วันนี้
         สภ.เมืองพัทลุง  ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ลองดูสิซิค่ะว่าใครเป็น อย่างไรกันบ้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น