วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

การประชุม

         
                                       ทำอย่างไรให้การประชุมมีประสิทธิผล
              เรามาดูกันนะค่ะว่า   ก่อนการประชุมทุกครั้ง   ผู้ที่จะเป็นผู้นำการประชุมควรที่จะต้องกำหนดให้ชัดเจนก่อนว่า อะไรคือผลลัพธ์ที่อยากจะได้จากการประชุม เราพอจะแบ่งความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมออกเป็นสองลักษณะ ได้แก่ ความสำเร็จเชิงพฤติกรรม และความสำเร็จที่ออกมาในรูปของผลลัพธ์ ความสำเร็จเชิงพฤติกรรมนั้น ก็คือการทำให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ แนวคิด พฤติกรรม ในระหว่างหรือภายหลังจากการประชุม ความสำเร็จเชิงพฤติกรรมนั้น เป็นสิ่งที่ผู้นำการประชุมจะต้องสังเกตเห็นด้วยตนเอง


                                 พ.ต.อ.ชวลัต  เปล่งเสียง ผกก.สภ.เมืองพัทลุง  ประชุมชี้แจงนโยบาย
               ติดตามการปฏิบัติราชการ และมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิบัติ
                โดยมีการประชุมประจำทุกวันพุธของสัปดาห์ หากไม่มีภารกิจสำคัญ เร่งด่วน

          ภายหลังจากจบการประชุมแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมคืออะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผลลัพธ์ดังกล่าว ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ ถ้าไม่มีการนำผู้คนที่หลากหลายมาประชุมร่วมกัน หน้าที่สำคัญของผู้นำการประชุมก็คือ จะต้องมีการสื่อสารในผลลัพธ์ที่เป็นที่คาดหวัง (ทั้งในเชิงพฤติกรรมและผลลัพธ์) ให้กับที่ประชุมได้รับทราบก่อนการประชุม                         พ.ต.อ.ชวลัต  เปล่งเสียง ผกก.สภ.เมืองพัทลุง  ประชุมชี้แจงนโยบาย
         ติดตามการปฏิบัติราชการ และมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิบัติ
            โดยมีการประชุมประจำทุกวันพุธของสัปดาห์ หากไม่มีภารกิจสำคัญ เร่งด่วน   
            เมื่อการประชุมทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ทุกท่านคงจะพอจำการประชุมที่น่าจดจำได้นะค่ะ  การประชุมที่น่าจดจำและประทับใจ ก็คือการประชุมที่ตัวผู้นำการประชุมต้องการให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม เมื่อผู้นำแสดงความกระตือรือร้น และความสนใจต่อกระบวนการและผลลัพธ์ของการประชุม
         


                      ข้อแนะนำประการหนึ่ง สำหรับผู้นำการประชุมก็คือ เวลานำการประชุม ขอให้นำการประชุม เพื่อให้การประชุมมีลักษณะที่เป็นการประชุมในฝันแบบที่ท่านอยากจะเข้าร่วมเอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น