วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง พบปะสังสรรค์

ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง และครอบครัว

              เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๘.๐๐ น.  พ.ต.อ.ชวลัต  เปล่งเสียง   ผกก.สภ.เมืองพัทลุง เป็นประธานฯ กล่าวเปิดงานกิจกรรม กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง  พบปะ สังสรรค์ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง และครอบครัว  เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีระหว่างกัน ในการร่วมกันปฏิบัติงานต่อไป  พ.ต.อ.ชวลัต  เปล่งเสียง  ผกก.สภ.เมืองพัทลุง มอบของที่ระลึกให้กับ

ข้าราชการตำรวจที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด 


นายประจวบ หนูเลี่ยง รองผู้อำนวยการ

สำนักงานประถมศึกษาพื้นที่เขตที่ ๑

ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง  และ กต.ตร.ภาคประชาชน  แนะนำตัวข้าราชการตำรวจ กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง และครอบครัว

ร่วมรับประทานอาหาร ข้าราชการตำรวจ กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง และครอบครัว

ร่วมรับประทานอาหารข้าราชการตำรวจ กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง และครอบครัว

ร่วมรับประทานอาหาร กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง มอบของขวัญรางวัลให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ


 

  กต.ตร.สภ.เมืองพัทลุง มอบของขวัญรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น